یکی از مهتمرین بخش های یک پنل که می تواند روی زیبایی پنل تاثیرگذار باشد، استفاده از طرح های پایین همراه با نور پشت می باشد. که می تواند همسطح یا برجسته باشند.

پنل های تولید مدیــا MEDIA قابلیت ارائه طرح های مختلف و سفارشی را در پایین شستی های داخل کابین را دارد.
نمونه هایی از این طرح های متنوع را می توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید