کلید های شفر آلمان دارای کیفیت بسیار خوبی هستند و به دلیل وارداتی بودن این کلید ها دازای قیمت بسیار بالایی نیز هستند و برخی از این کلید ها در ایران موجود نمی باشند .
شرکت مدیــا MEDIA برخی از این کلید ها را در انبار مرکزی خود دارد و برخی را نیز از تامین کنندگان خود تهیه و ارائه می کند.