کلید آسانسور M103

چیکلت دار پایه روشن با میکروسوئیچ ساخت ژاپن و گارانتی ۵ ساله

کلید آسانسور M103