کلید آسانسور S100

بدنه استیل با میکروسوئیچ ساخت ژاپن و گارانتی مادام العمر

شرکت مدیا ®Media - تولید کننده پنل های آسانسور - تلفن: 9الی 77790056

کلید S100 نصب شده روی شستی G03

شرکت مدیا ®Media - تولید کننده پنل های آسانسور - تلفن: 9الی 77790056

کلید S100 نصب شده روی شستی تک کلید S03

شرکت مدیا ®Media - تولید کننده پنل های آسانسور - تلفن: 9الی 77790056

کلید S100 نصب شده روی شستی BXG-B