کلید آسانسور T100

روکش استیل با میکروسوئیچ ساخت ژاپن و گارانتی مادام العمر

شرکت مدیا ®Media - تولید کننده پنل های آسانسور - تلفن: 9الی 77790056

کلید T100 نصب شده روی شستی G02

شرکت مدیا ®Media - تولید کننده پنل های آسانسور - تلفن: 9الی 77790056

کلید T100 نصب شده روی شستی G01-B-Duplex

شرکت مدیا ®Media - تولید کننده پنل های آسانسور - تلفن: 9الی 77790056

کلید T100 نصب شده روی شستی S01