مطالب ارسالی توسط admin

شستی طبقات G07 آسانسور روکار لوکس و پرطرفدار

G07 در سال ۹۵ با این رویکرد طراحی و تولید شد که پنلی با ظاهری مطابق نمونه های روز برند های آسانسور مانند هیوندایی با نحوه نصب آسان برای تکنسین و دوام و رقابت پذیری قیمتی بالا با بهره گیری از طراحی دقیق و اجرای عالی در مرحله قالب سازی و الکترونیک باشد؛ این پنل […]

دستگاه کنترل دسترسی VAX203

  سیستم کنترل دسترسی(محدود سازی آسانسور یا اکسسوری)   مبتنی بر تکنولوژی بازشناسایی رادیویی یا به اختصار RFID می باشد. سیستم های مبتنی برRFID سامانه های شناسایی بیسیمی هستند که قادر به تبادل داده ها با برقراری ارتباط بین تگ با یک دستگاه خواننده READER می باشد. این ارتباط از طریق سیگنال الکترونیکی و الکترومغناطیسی […]

سیستم کنترل دسترسی (محدود سازی آسانسور)

سیستم کنترل دسترسی(محدود سازی آسانسور): VAX201, VAX202 مبتنی بر تکنولوژی بازشناسایی رادیویی یا به اختصار RFID می باشد. سیستم های مبتنی برRFID سامانه های شناسایی بیسیمی هستند که قادر به تبادل داده ها با برقراری ارتباط بین تگ با یک دستگاه خواننده READER می باشد. این ارتباط از طریق سیگنال الکترونیکی و الکترومغناطیسی برقرار شده […]

محاسبات بار آسانسور در ساختمان

اعمال بارها نه فقط برای آسانسور بلکه برای تمام موارد بایستی منطبق بر واقعیت (حداقل نزدیک به واقعیت) باشد. اگر دال زیر موتور به طبقه بام اتصال داشته باشد، بار زنده و مرده باید به این تراز اعمال شود ولیکن در اغلب اوقات بار آن بر روی نبشی‌کشی‌های قائم گوشه آسانسور اعمال می‌شود. . در […]

شاخص طبقات آسانسور

شاخص طبقات شاخص طبقات معرف طبقات می باشند که با عدد و حروف نمایش داده می شوند و باید با اعداد و حروفی که نمایشگر پنل نشان می دهد مطابقت داشته باشند. حروفی که به صورت معمول برای شاخص طبقات استفاده می شوند به شرح زیر می باشند:   طبقه هم کف: طبقه همکف را […]