سیستم ارتباط داخل کابین با لابی و یا موتور خانه

ارتباط داخل کابین از طریق سیستم نصب شده داخل پنل با فشردن دکمه PHONE با موتور خانه آسانسور یا لابی.

منبع تغذیه ۱۲ ولت به جهت قابلیت کارکرد با برق اضطراری تابلو فرمان