سویئچ RUN- STOP به همراه کلید لیزری

سویئچ RUN- STOP در دو مدل و کارائی قابل ارائه می باشد .

در مدلی که کلید بعد از چرخیدن به حالت STOP قابلیت بیرون آمدن از سویئچ را داشته باشد می توان از آن جهت کنترل دسترسی به کل آسانسور از داخل و بیرون ( الزامات آتش نشانی ) و یا کنترل دسترسی به طبقه خاص استفاده نمود.

در مدلی که کلید بعد از چرخیدن به حالت STOP قابلیت بیرون آمدن از سویئچ را نداشته باشد از آن جهت قرار گرفتن آسانسور در حالت اختصاصی و یا قرار دادن آسانسور در حالت PAUSE استفاده کرد .

این قطعه دارای میکرو سوئچی با دو خروجی NO و NC می باشد که با توجه به نحوه سیم کشی و بهره مندی از خروجی میکروسویچ آن و قابلیت های تابلو فرمان امکانات زیر را می توان برای آسانسور ایجاد کرد:

۱. خارج نمودن طبقات به طور کلی یا انتخابی از سرویس دهی

۲. ایجاد مد مهمان برای دستگاه های VAX201-202-203

۳.در صورتیکه تابلو فرمان آسانسور امکان حذف فرمان ثبت شده در حافظه‌ی خود را داشته باشد؛ از این سیستم جهت اکسپرس کردن (VIP) آسانسور می توان استفاده نمود.

۴. تامین الزامات استاندارد آتش نشانی در آسانسور های ملزم به رعایت این استاندارد