سیستم محدود کننده دسترسی تک خروجی تو کار

Vax 201 این قابلیت را دارد که تا ۱۸۶ کارت یا تگ را در حافظه خود شناسایی نماید .

با توجه به نصب توکار ، این دستگاه بصورت همسطح با استیل و با ظاهر زیبا قابل سفارش است .

با استفاده از سیستم کنترل دسترسی آسانسور (کنترل تردد اسانسور) می توان استفاده از آسانسور را کنترل و مدیریت نمود.

به عنوان مثال محدود نمودن استفاده از آسانسور به افراد خاص و یا جلوگیری از استفاده افراد از آسانسور در مواقع خاص و یا محدود نمودن تردد افراد به طبقات خاص ازجمله مزایای سیستم کنترل دسترسی و تردد اسانسور می باشد.

از همین سیستم کنترل تردد جهت مدیریت دسترسی به سایر سرویس های عمومی نظیر خدمات عمومی، کاربردهای مالی و اعتباری، سیستم های حضور و غیاب و یا رستوران استفاده نمود.

سیستم های کنترل تردد با امکان فرمان دادن به گیتهای کنترل تردد و قفلهای برقی امکان اجرای سیستم امنیتی جامع را در هر ساختمانی میسر می سازد.

 این کارتها برای افراد ( ساکنین، کارمندان یا مدیران ) صادر می شود و هنگام ورود در سازمان، کارت را بر روی دستگاه کنترل دسترسی قرار می دهیم، پس از تایید اعتبار، اجازه ورود یا خروج داده می شود و زمان آن نیز ثبت می گردد.

M

سیستم کنترل دسترسی(محدود سازی آسانسور):
VAX201, VAX202 مبتنی بر تکنولوژی بازشناسایی رادیویی یا به اختصار RFID می باشد. سیستم های مبتنی برRFID سامانه های شناسایی بیسیمی هستند که قادر به تبادل داده ها با برقراری ارتباط بین تگ با یک دستگاه خواننده READER می باشد. این ارتباط از طریق سیگنال الکترونیکی و الکترومغناطیسی برقرار شده که برای شناسایی نیازی به ارتباط تماسی ندارند. امروزه با به کارگیری این تکنولوژی در پنل های شستی آسانسور دیگرنیازی به سوئیچ آلفا یا به عبارتی قفل و کلیدهای منسوخ قدیمی برای کنترل تردد آسانسورها نمی باشد. شرکت مدیا با استفاده از این تکنولوژی سیستم های مختلف به روز و مدرنی طراحی و تولید کرده که سطوح مختلفی از مدیریت روی ترددها را در آسانسور با اهداف زیر فراهم می آورد:

۱-افزایش امنیت ساختمان

۲-مدیریت دسترسی افراد به طبقات

۳-جلوگیری از استهلاک بی مورد آسانسور

یکی از ساده ترین سیستم های محدودسازی آسانسور مبتنی برRFID سیستم کنترل دسترسی تک خروجی آسانسور می باشد که دارای یک خروجی فعال با GND است؛ که به دو صورت زیر قابل استفاده می باشد:

۱-جایگزین پوش باتن روی پنل شستی طبقه یا کابین

۲-با یک یا گروهی از پوش باتن های آسانسور ، روی پنل کابین یا طبقه سری می گردد.

استفاده از روش دوم مزیت بسیار خوبی دارد که اصطلاحاً به آن قابلیت مد مهمان یا به عبارتی BYPASS کردن سیستم می گویند. این قابلیت به ترتیبی می باشد که اگر بنا به هر دلیلی ساکنین ساختمان بخواهند سیستم کنترل دسترس آسانسور را موقتاً ازمدار خارج کنند تا کلیدها بدون نشان دادن تگ قابل استفاده باشند ، بدون نیاز به تکنسین آسانسور می توانند با استفاده از کارت مستر(کارت تنظیمات) دستگاه را از مدارخارج نموده و کلیدهای متصل به آن آماده فرمان گرفتن شوند.

این دستگاه متناسب با شرایط نویز و شوک های الکترونیکی و الکترومغناطیسی موجود در سیستم ۳فاز آسانسور طراحی شده است که نسبت به نمونه های وارداتی و یا تولید داخل، ازعملکرد بسیار مناسب تری برخورداراست وتوسط شرکت مدیا به مدت ۳سال دارای گارانتی تعویض می باشد. همچنین این دستگاه دارای بازرصوتی و LED”” نشانگر دورنگ سبز-قرمز است که به کاربرکمک می کند به سهولت تنظیمات دستگاه را با استفاده از بروشور راهنما انجام دهد. دستگاه کنترل دسترسی قادر است به راحتی کارت یا جاسوئیچی را از فاصله ۵ سانتی متری تشخیص دهد و برخلاف دستگاه های غیراستاندارد موجود در بازار که بعضاً برای آسانسور هم طراحی نگردیده اند از طول عمربسیار بالاتری برخوردار است. این دستگاه قابلیت شناسایی ۵۰۰ کارت مجزا را در حافظه خود دارد.

این سیستم کنترل دسترسی، تعیین می کند که چه کسانی، مجاز به ورود یا خروج به طبقات خاص هستند (مجاز به دسترسی)، و برای تشخیص و اجازه ورود و خروج افراد به طبقات ساختمان سازمان ها و مراکز امنیتی خاص استفاده می شود  و باعث بالا بردن میزان امنیت و سطح اطمینان در مراکز مختلف می شود. دستگاه کنترل دسترسی بررسی می کند که ورود یا خروج یک فرد مجاز است یا نه، و یا اینکه تنها برای ثبت زمان تردد کارکنان به کار می رود.