سیستم محدود کننده دسترسی هشت خروجی تو کار

با توجه به اینکه VAX204دارای هشت خروجی جداگانه می باشد در صورت نصب بروی شستی کابین این قابلیت را ایجاد می کند که برای هریک از طبقات کارت یا تگ مخصوص آن طبقه را تعریف نمود .

VAX204 این قابلیت را دارد که تا ۵۰۰ کارت یا تگ را در حافظه خود شناسایی نماید.

VAX204 این توانایی را دارد که یک کارت را برای چندین طبقه شناسایی نماید ( یک کارت به خصوص که به تمام طبقات محدود شده دسترسی دارد ).

با استفاده از سیستم کنترل دسترسی آسانسور (کنترل تردد اسانسور) می توان استفاده از آسانسور را کنترل و مدیریت نمود.

به عنوان مثال محدود نمودن استفاده از آسانسور به افراد خاص و یا جلوگیری از استفاده افراد از آسانسور در مواقع خاص و یا محدود نمودن تردد افراد به طبقات خاص ازجمله مزایای سیستم کنترل دسترسی و تردد اسانسور می باشد.

از همین سیستم کنترل تردد جهت مدیریت دسترسی به سایر سرویس های عمومی نظیر خدمات عمومی، کاربردهای مالی و اعتباری، سیستم های حضور و غیاب و یا رستوران استفاده نمود.

سیستم های کنترل تردد با امکان فرمان دادن به گیتهای کنترل تردد و قفلهای برقی امکان اجرای سیستم امنیتی جامع را در هر ساختمانی میسر می سازد.

 این کارتها برای افراد ( ساکنین، کارمندان یا مدیران ) صادر می شود و هنگام ورود در سازمان، کارت را بر روی دستگاه کنترل دسترسی قرار می دهیم، پس از تایید اعتبار، اجازه ورود یا خروج داده می شود و زمان آن نیز ثبت می گردد.

این سیستم کنترل دسترسی، تعیین می کند که چه کسانی، مجاز به ورود یا خروج به طبقات خاص هستند (مجاز به دسترسی)، و برای تشخیص و اجازه ورود و خروج افراد به طبقات ساختمان سازمان ها و مراکز امنیتی خاص استفاده می شود  و باعث بالا بردن میزان امنیت و سطح اطمینان در مراکز مختلف می شود. دستگاه کنترل دسترسی بررسی می کند که ورود یا خروج یک فرد مجاز است یا نه، و یا اینکه تنها برای ثبت زمان تردد کارکنان به کار می رود.