نمایشگر LCD لاتیس L300

نمایشگر ال سی دی لاتیس

ابعادنمایش ۷۰×۱۲۰ میلیمتر (عمودی) .

LCD شفاف، واضح، درخشان و نور زمینه ای با عمر طولانی

پیام های قابل نمایش:

  • طبقات ۹۹- تا ۱-
  • طبقات P99 تا P1
  • طبقات B99 تا B1
  • طبقات B, P, L
  • طبقات GF,0, 1 ,2 ,….,98 ,99
  • جهت های بالا و پایین
  • آیکون اضافه بار
  • آیکون در باز است
  • ظرفیت وزنی و نفری کابین

ولتاژ وروردی:

پشتیبانی از رنج وسیعی از ولتاژ بین ۱۸ تا ۳۰ ولت

موازی دو سون سگمنتی

(بر اساس سفارش قابلیت تبدیل باینری و یا گری را نیز دارد.)

 سریال دو سیمه.

 نام ورودی های دستگاه:

A, B, C, D, E, F, G, A2, B2 ,C2, D2, E2, F2, G2, DN, UP, DO, OVL, S1, S2

قابلیت تعریف زیر نویس انگلیسی

 پشتیبانی از وضعیت صفحه نیمه روشن در مواقع بیکاری کابین جهت افزایش طول عمر نوز زمینه LCD نمایشگر

پشتیبانی از ویژگی Demo جهت نمایش تمامی قابلیت های دستگاه به منظور قرار دادن در پشت پنل نمایشگاه های شرکت های پنل ساز آسانسور

طراحی زیبا فشرده و کاملا اقتصادی