نمایشگر پنل آسانسور P100

نمایشگر ۳.۴ و ۴.۵ اینچ رنگی پخش عکس 

ابعاد نمایش ۴۵×۷۴ میلیمتر

با قابلیت برنامه دهی نمایش متن دلخواه به صورت زیر نویس.