شاخص های قابل نمایش

-۹ to -1 , P9 to P1 , B9 to B1 , P , GF , L , M , R , H , 0 ,1 to 29 Up and Down Direction,Over Load, Door Open , Door Close out of service, Time & Date

نقشه فنی

نقشه فنی نمایشگر P700

توضیحات

نمایشگر ۱۵ اینچی رنگی با قابلیت پخش فیلم (به صورت Full Screen )
با نمایش تاریخ و ساعت و امکان پروگرم پلاک مشخصات سفارشی داخل نمایشگر
با ارتباط پارالل توسط ترمینال با تابلو فرمان

نمایشگر پخش فیلم در آسانسور P700