کلید آسانسور WP

طراحی عدد فلزی برجسته روی بدنه پنل در دو رنگ طلایی و نقره ای
قابلیت ارائه با کلید های S100 و T100