نمایشگر سگمنتی B200

نمایشگر بک لایت ۵ اینچ

ابعاد نمایش ۱۲۰×۷۰میلیمتر 

به صورت افقی