نوشته‌ها

آسانسور های گروهی ، کنترل دسترسی در اسانسور های شلوغ

نرم افزارهای کنترل حرکت آسانسورهای گروهی

/
امروزه استفاده از آسانسورهاي گروهي در برج ها و ساختمان هاي بلند،…

نحوه کار آسانسور های گروهی

/
امروزه استفاده از آسانسورهاي گروهي در برج ها و ساختمان هاي بلند،…