نوشته‌ها

شستی طبقه آسانسور

/
شستی طبقات (پنل طبقات) در بیرون از کابین آسانسور که معمولاً …

شستی آسانسور

/
آسانسور یکی از اصلی ترین قسمت های یک ساختمان محسوب می شود که…