نوشته‌ها

آسانسور تاچلس

/
  دکمه بدون لمس  (تاچلس) برخلاف دکمه فشاری معمولی است …