نوشته‌ها

انواع ترمز آسانسور

/
- ترمز الکترومغناطیسی موتور ترمز موتور اصلی آسانسور که از ن…

آسانسورهای VVVF

/
آسانسورهای VVVF  چه مزایایی دارند؟ حرکت و توقف این گونه آسانس…

مزایای سیستم VVVF -3VF

/
مزایای استفاده از سیستم VVVFیاتک دورمتغیر 1- حرکت و توقف نرم و بدون ضربه یک…