نوشته‌ها

قوانین فضاهاي امن و لابی آسانسورها

/
قوانین فضاهاي امن و لابی آسانسورها ((فضاي امن در برابر آتش))فض…

ضوابط آتش نشانی در آسانسورها

/
ضوابط طراحی و اجراي آسانسور هاي آتش نشانی و لابی هاي مرتبط با آن…

فضا های موتور و فلکه ها

/
آیتم دوم) فضا های موتور و فلکه ها: 2_1 )راه دسترسی به موتور خان…

تهویه و روشنایی آسانسورهای فاقد موتورخانه

/
تهویه و روشنایی آسانسورهای فاقد موتورخانه تهویه: فضای ماشین آلات درون چاه باید به طور مناسب تهویه …