نوشته‌ها

چاه آسانسور ( استانداردها و نکات)

/
دیوار زیر درب طبقات باید دارای شرایط زیر باشد: 1- کاملاً عمود ب…