نوشته‌ها

کلید آسانسور ، دکمه آسانسور ، شستی آسانسور ، پنل اسانسور، معماری داخلی آسانسور

CANBus چیست؟

/
CANBus (شبکه منطقه کنترلر)  (Controller Area Network) یک است…

پنل شستی آسانسور هوشمند

/
جهان به سرعت رو به پیشرفت است و این موضوع بر همه عوامل در زندگ…