نوشته‌ها

حداقل فضای کابین

/
حداکثر مساحت کابین برحسب بار وارده حداقل فضای کابین برحسب تعداد نفرات…