نوشته‌ها

سیستم کنترل تردد آسانسور Destination Control System

/
برای مسافران آسانسور ، مدت زمان انتظار و زمان سرویس در آسانسور یک پارا…

Phone Touch

/

آسانسور بیمارستانی

/
آسانسور بیمارستانی این نوع آسانسور ها جهت حمل و نقل بیمارستان و …

آسانسور بیمارستان

/
آسانسورها در بیمارستان ها دارای دو نوع کارکرد عمده هستند: …
Elevator Landing Operator Panel & Over DoorMedia LOP Product

سردرب جدید آسانسور HS-B200

/
سردرب جدید آسانسور HS همراه با Hall Lantern با قابلیت نمایشگر های ریزشی…