نوشته‌ها

طریقه نصب شستی آسانسور

طراحی آسانسور

/
طراحی آسانسور - نیاز و استاندارد یکی از مهم ترین نکات در ط…

استاندارد چاه آسانسور

/
در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از 21 متر، لازم…

محاسبات بار آسانسور در ساختمان

/
اعمال بارها نه فقط برای آسانسور بلکه برای تمام موارد بایستی منطبق …

چاه آسانسور

/
چاه آسانسور کلیات : چاه: فضایی که در آن کابین و وزنه تعادل…

نکات مهم درباره آسانسور که کارفرمایان باید بدانند

/
  1- مهم ترین مسئله در ابتدای کار، بحث طراحی چاله آسانسور …