نوشته‌ها

تست های تاییدیه استاندارد آسانسور بازرسان

/
مواردی که بازرسان به هنگام بررسی آسانسور برای صدور گواهی استاندارد درنظر م…

استاندارد آسانسور

/
استاندارد آسانسور حدود ده سال از اجباری شدن استاندارد آسانس…

چاه آسانسور

/
چاه آسانسور کلیات : چاه: فضایی که در آن کابین و وزنه تعادل…

چاه آسانسور ( استانداردها و نکات)

/
دیوار زیر درب طبقات باید دارای شرایط زیر باشد: 1- کاملاً عمود ب…