شرکت مدیا ®Media - تولید کننده پنل های آسانسور - تلفن: 9الی 77790056

شستی طبقه دوپلکس G01 Duplex

بدنه استیل نگیر ۳۰۴ میرور به ضخامت۱ میلیمتر.

مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) به صورت تک کلید و یا دو کلید کنار هم و کالکتیو سلکتیو را دارد.

مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر های سگمنت آبی و سفید و L100-R100-R200-P100 را دارد.

این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی Vax 201-202 و سویچ RUN- STOP را دارد.

نصب بصورت روکار با قاب پشت گالوانیزه بدون نمای پیچ به ابعاد ۳۳۰*۱۹۰*۲۷میلیمتر.

این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد.