شستی آسانسور طرح درسا DORSA

محبوب و پرطرفدار – Popular & favorite

این پنل قابلیت سفارش دهی با شیشه نمایشگر سفید را هم دارد. پنل در سا توکار به ضخامت ۱۲ الی ۱۶ میلیمتر به دو روش سه پیچ مخفی یا پنج پیچ همسطح نصب می شود.
حداکثر تعداد توقف ها
  • پنل ۲ متری ۲۰ توقف
  • پنل ۱ متری ۱۰ توقف
بدنه استیل نگیر ۳۰۴ که در عرض ۱۹۰ میلیمتر با ضخامت ۰.۸ میلیمتر و در عرض ۲۵۰ میلیمتر با ضخامت ۱ میلیمتر و در عرض بالای ۲۵۰ میلیمتر با ضخامت ۱.۵ میلیمتر ارائه میگردد.