TFT (Photo Frame) Series

نمایشگر های غیر صنعتی ۸ و ۱۰و ۱۵ اینچی پخش فیلم یا عکس با منبع تغذیه ۲۴V

با توجه به غیرصنعتی بودن نمایشگرهای فتوفریم، امکان نمایش جهت و شماره طبقه وجود ندارد و صرفا جهت پخش فیلم ویا عکس موجود در حافظه ۴GB آن استفاده می شود و برای نمایش جهت و شماره طبقه باید از یک نمایشگر صنعتی که معمولا L200 می باشد را استفاده کرد.

نمایشگر TFT عکس بخش کن آسانسور
TFT Back Light Touch