پنل کابین افقی (Horizontal COP)

جهت استفاده در آسانسورهای معلولین و یا مکان های عمومی و بیمارستان ها طراحی و تولید شده است؛ که امکان دسترسی به همه‌ی کلیدهای فرمان را برای افراد روی ویلچر فراهم می آورد.