کلید آسانسور M105

بدنه کاملا فلزی با میکرو سوئیچ جواستیکی دارای گارانتی ۵ ساله

رنگ استیل بدنه:

نور کلید:

کلید های آسانسور مدیـــا MEDIA
Elevator Push Buttons M105 Media Producr کلید آسانسور
Elevator Push Buttons M105 Media Producr کلید آسانسور
Elevator Push Buttons M105 Media Producr کلید آسانسور
شرکت مدیا ®Media - تولید کننده پنل های آسانسور - تلفن: 9الی 77790056

کلید M105 نصب شده بر شستی طبقه BXH

شرکت مدیا ®Media - تولید کننده پنل های آسانسور - تلفن: 9الی 77790056

کلید M105 نصب شده بر شستی طبقه G07

کلید M105 همراه با پلاک مشخصات طبقات

کلید M105 همراه با پلاک مشخصات طبقات