سردرب S04

سردرب آسانسور S04

  • فریم دور از جنس Standless Steel میرور نقره ای به ضخامت ۲mm و پلکسی گلس هونام کرهمی باشد.
  • این پنل با نمایشگر R500 قابل ارائه می باشد.
  • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه ضخیم بدون نمای پیچ