نوشته‌ها

قوانین فضاهاي امن و لابی آسانسورها

/
قوانین فضاهاي امن و لابی آسانسورها ((فضاي امن در برابر آتش))فض…

وضعیت آسانسور در حالت آتش سوزی

/
وضعیت آسانسور در حالت آتش سوزی مرتبط با اعلام حریق بعد از ارسال…