نوشته‌ها

آسانسور بیمارستانی

/
آسانسور بیمارستانی این نوع آسانسور ها جهت حمل و نقل بیمارستان و …

آسانسور بیمارستان

/
آسانسورها در بیمارستان ها دارای دو نوع کارکرد عمده هستند: …