نوشته‌ها

آشنایی با شرکت OTIS

/
اوتیس مدعی بالاترین درآمد تولید آسانسور در جهان است. این شرکت چند ملیتی م…