نوشته‌ها

الزامات آتش نشانی برای آسانسورها

/
الزامات آتش نشانی برای آسانسورها 1. دوربندي چاه آسانسور بايستي …

عیب یابی برق آسانسور

/
نکات عمده عیب اگر بخواهیم همه مواردی که بالقوه ممکن است باعث عیب ش…

كابل كشی و نصب تابلو برق سه فاز آسانسور

/
يكي ازمراحل مهم نصب آسانسور كابل كشي و نصب تابلو برق سه فاز است …

نکات برق کشی چاله آسانسور

/
چند نکته مهم در برقکشی چاله آسانسور: ۱- عبور هرگونه کابل، لوله و تجهی…