نوشته‌ها

موتورخانه آسانسور

/
  اتاق ماشین (موتورخانه) : اتاقی است که ماشین یا ماشین …