نوشته‌ها

درجه بندی IP یا حفاظت در برابر رطوبت و گردو غبار

/
جدول درجه بندی IP یا حفاظت در برابر رطوبت و گردو غبار بصورت ت…

مفهوم عدد IP روی موتور آسانسور

/
منظور از IP که بر روی موتورها درج می شود، چیست و چه کاربردی دا…