نوشته‌ها

بررسی لرزش آسانسور

/
  با توجه به این که حرکت یکنواخت و بدون لرزش آسانسور یکی…