نوشته‌ها

تست های تاییدیه استاندارد آسانسور بازرسان

/
مواردی که بازرسان به هنگام بررسی آسانسور برای صدور گواهی استاندارد درنظر م…
شستی آسانسور

مراحل اجرا و نصب آسانسور در ساختمان

/
مراحل نصب و راه اندازی آسانسور تهیه نقشه در صورتی که ساختمان در…

فضا های موتور و فلکه ها

/
آیتم دوم) فضا های موتور و فلکه ها: 2_1 )راه دسترسی به موتور خان…

موتورخانه آسانسور

/
  اتاق ماشین (موتورخانه) : اتاقی است که ماشین یا ماشین …

نکات و استانداردهای موتورخانه آسانسور

/
شرایط موتورخانه آسانسور: موتورخانه باید به شکلی ساخته شود که در …

نکات برق کشی چاله آسانسور

/
چند نکته مهم در برقکشی چاله آسانسور: ۱- عبور هرگونه کابل، لوله و تجهی…