نوشته‌ها

چک لیست بازرسی آسانسور جهت تاییدیه

/
مواردی که در بازرسی آسانسور جهت تأییدیه استاندارد آسانسورها توسط کارشناس…
شستی آسانسور

مراحل اجرا و نصب آسانسور در ساختمان

/
مراحل نصب و راه اندازی آسانسور تهیه نقشه در صورتی که ساختمان در…

فضا های موتور و فلکه ها

/
آیتم دوم) فضا های موتور و فلکه ها: 2_1 )راه دسترسی به موتور خان…

موتورخانه آسانسور

/
  اتاق ماشین (موتورخانه) : اتاقی است که ماشین یا ماشین …