شستی CARGO

روکار و توکار (Flushed/ Wall mounted Cargo LOP)

شستی های باری مخصوص آسانسور های حمل بار – آسانسور های خودرو بر و محیط های صنعتی می باشد.
این شستی ها بسیار مقاوم و بادوام و مناسب محیط های صنعتی می باشند.

شستی طبقه باربری،  در آسانسورهای باربر و غذابر مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین در محیط های صنعتی برای استفاده کامل از فضای کابین، در هر طبقه، این پنل با کلیدهایی که دارای شاخص کلیه ی طبقات است نصب می شود تا این امکان را به کاربر بدهد که بعد از بارگیری کامل از بیرون کابین، فرمان طبقه مورد نظر را به آسانسور بدهند.

شستی باری ( آسانسور مخصوص حمل بار )