نوشته‌ها

نمایشگر سون سگمنت seven segment

/
نمایشگر هفت قسمتی برای نشان دادن اعداد در ساعت‌های دیجیتالی،…