سیستم ارتباط داخل کابین با لابی و یا موتور خانه

ارتباط داخل کابین از طریق سیستم نصب شده داخل پنل با فشردن دکمه PHONE با موتور خانه آسانسور یا لابی.

منبع تغذیه ۱۲ ولت به جهت قابلیت کارکرد با برق اضطراری تابلو فرمان

این دستگاه تجهیزاتی است که امکان ارتباط داخل کابین آسانسور با سایر نقاط ساختمان، بدون نیاز به لاین تلفن را ایجاد می کند که برق ۱۲ ولت تغذیه می شود. طراحی و تولید این قطعه متناسب با سیستم آسانسور می باشد و از کیفیت صدا و عملکرد بسیار عالی برخوردار است.