سیستم محدود کننده دسترسی تک خروجی رو کار و تو کار

از لحاظ عملکرد جهت محدود کردن دسترسی این دستگاه عملکردی مشابه VAX 201-202 دارد ولی قابلیت کد دهی تاچ آن برای کسی که کارت یا تگ را همراه ندارد و به سبب طراحی مدرنش ، زیبایی مضاعفی که به پنل می دهد آن را متمایز می کند .

این سیستم کنترل دسترسی، تعیین می کند که چه کسانی، مجاز به ورود یا خروج به طبقات خاص هستند (مجاز به دسترسی)، و برای تشخیص و اجازه ورود و خروج افراد به طبقات ساختمان سازمان ها و مراکز امنیتی خاص استفاده می شود  و باعث بالا بردن میزان امنیت و سطح اطمینان در مراکز مختلف می شود. دستگاه کنترل دسترسی بررسی می کند که ورود یا خروج یک فرد مجاز است یا نه، و یا اینکه تنها برای ثبت زمان تردد کارکنان به کار می رود.

با استفاده از سیستم کنترل دسترسی آسانسور (کنترل تردد اسانسور) می توان استفاده از آسانسور را کنترل و مدیریت نمود.

به عنوان مثال محدود نمودن استفاده از آسانسور به افراد خاص و یا جلوگیری از استفاده افراد از آسانسور در مواقع خاص و یا محدود نمودن تردد افراد به طبقات خاص ازجمله مزایای سیستم کنترل دسترسی و تردد اسانسور می باشد.

از همین سیستم کنترل تردد جهت مدیریت دسترسی به سایر سرویس های عمومی نظیر خدمات عمومی، کاربردهای مالی و اعتباری، سیستم های حضور و غیاب و یا رستوران استفاده نمود.

سیستم های کنترل تردد با امکان فرمان دادن به گیتهای کنترل تردد و قفلهای برقی امکان اجرای سیستم امنیتی جامع را در هر ساختمانی میسر می سازد.

 این کارتها برای افراد ( ساکنین، کارمندان یا مدیران ) صادر می شود و هنگام ورود در سازمان، کارت را بر روی دستگاه کنترل دسترسی قرار می دهیم، پس از تایید اعتبار، اجازه ورود یا خروج داده می شود و زمان آن نیز ثبت می گردد.

Specifications of access machine
Contactless RFID transponder technology
Full programming from the keypad
Support Card, PIN, Card + PIN
Connection for external release button
Valid password: General 1 set
User capacity: 1000 users
Operating Voltage: 12VD
Current: Less than 100mA
Weight: 110g
Panel material: Acrylic
۴-digits public PIN Capacity:1
External Reader: Not support
Compatible Cards: EMID or ID compatible card
Proximity Reader Frequency: 125KHz
Card reading distance: 1-15cm
Operate temperature: 0C-60C
Relative humidity: 20%-90%
Card Reading Distance: Dimension: 116mmx75mmx20mm
Door Open Options (admin user selectable): ID Card Only / Password Only / ID Card (Key Ring) + Password

Specification of keyfobs
Works as a regular 125KHz RFID
Card type: EM4100(Can’t support some encrypted cards,such as HID, Cobra, APCiK etc)
Compatible with all ID door access devices or ID reader
Contactless transmission of data and supply energy
Card material: PVC
Detection distance: 2-10mm / 0.08-0.39in
Color: Blue
Each card pre-programmed with a unique ID number, which is printed on the card
Read only, not HID card