شستی کلید آسانسور روکار لوکس و پرطرفدار

شستی طبقات G07 آسانسور روکار لوکس و پرطرفدار

G07 در سال ۹۵ با این رویکرد طراحی و تولید شد که پنلی با ظاهری مطابق …

دستگاه کنترل دسترسی VAX203

  سیستم کنترل دسترسی(محدود سازی آسانسور یا اکسسوری) &nb…

سیستم کنترل دسترسی (محدود سازی آسانسور)

سیستم کنترل دسترسی(محدود سازی آسانسور): VAX201, VAX202 مبتنی بر تکنو…