دستگاه ریموت و ریسیور دو رله ای

جهت قطع و وصل آسانسور توسط مدیر ساختمان از راه دور برای جلوگیری از حمل اثاثیه. جهت فعال کردن کلید های داخل کابین با تایم قابل برنامه ریزی.

فراخوانی کابین از طبقات به وسیله ریموت از راه دور. VIP کردن آسانسو جهت مدیران تا در طول مسیر آسانسور اختصاصی باشد.

مناسب جهت آسانسور های اتومبیل بر مکمل دستگاه VAX204 برای آزاد کردن طبقات برای مهمان.